Logo Design

نمونه کارهای طراحی لوگو و ست اداری پرنیام

اوراق و ست اداری به مجموعه اسنادی از قبیل سربرگ، کارت ویزیت، انواع پاکت نامه و … اطلاق می شود. در کنار آن ها ، مواردی همچون کاغذ یادداشت، اوراق مالی و اداری (مانند فاکتور، قبض ، کاردکس و فرم های داخلی) ، کارت های پرسنلی ، لیبل و … می توانند جایگاه داشته باشند